41.mech. prapor

Úderná síla rychlé brigády

   Současný 41. mechanizovaný prapor je jedním ze tří praporů 4. brigády rychlého nasazení. Vznikl 1. Července 1994 v Benešově u Prahy. Byl vytvořen na základě 79. mechanizovaného, původně motostřeleckého pluku. Jeho historie je však mnohem delší, sahá až do druhé poloviny devatenáctého století. Původní zeměbranecký prapor č. 30, který vznikl ve Vysokém Mýtě v roce 1869, byl o téměř o třicet let později reorganizován na pluk.

 

   V této podobě se také účastnil první světové války. Když se po jejím skončení vrátil z italské fronty do Vysokého Mýta, dlouho se zde neohřál. Pomáhal při potlačování vzpoury německého obyvatelstva v pohraničí a na jaře roku 1919 se zapojil na Slovensku do bojů proti maďarské armádě. Jednotky pluku obsadily Lučenec, Prešov a Košice. Při unifikaci československé armády b roce 1920 došlo k jeho sloučení s pěším plukem č. 98. Vznikl tak nový pěší pluk č. 30, který v roce 1930 získal čestný název ,,Aloise Jiráska‘‘. Tento útvar zanikl po vytvoření protektorátu v létě 1939.

   Po skončení druhé světové války byl obnoven, a to v původní posádce. Po reorganizaci, přečíslování a přemístění do Jičína se po krátké době vrátil opět do Vysokého Mýta. V roce 1948 mu byl na základě rozhodnutí prezidenta republiky navrácen čestný název ,,Aloise Jiráska‘‘.

   Útvaru se podobně jako celé naší armádě nevyhnuly razantní změny způsobené změnou režimu. V roce 1950 byl přemístěn do Benešova a v roce 1955 přečíslován na 79. mechanizovaný pluk. O rok později dochází k jeho transformaci na motostřelecký pluk. V dubnu 1975 obdržel pluk nový čestný název Květnového povstání českého lidu. V této podobě zůstává v podstatě zachován až do roku 1991.

   V roce 1994 se již opět 79. mechanizovaný pluk transformuje v 41. mechanizovaný prapor, který se stává součástí nově vznikající 4. brigády rychlého nasazení. Prakticky všichni vojáci z povolání nového útvaru musejí absolvovat výsadkovou přípravu a následné seskoky s padákem.

   Bojový prapor 41. mechanizovanému praporu společně s historickým názvem ,,Generála Josefa Malého‘‘ propůjčil tomuto útvaru při příležitosti oslav 87. výročí vzniku samostatného Československa v říjnu 2005 prezident České republiky Václav Klaus.

,,Armáda je založena na symbolech, přitom udělení bojového praporu představuje jeden z nejvýznamnějších. Prapor je znakem odvahy a cti, jeho ztráta patří mezi největší pohany‘‘, uvedl při této příležitosti tehdejší náčelník Generálního štábu AČR armádní generál Pavel Štefka.

   Generál Josef Malý je významnou osobností naší vojenské historie. Tento legionář se v roce 1920 vrátil z Ruska do republiky a postupně prošel řadou důležitých funkcí v československé armádě. Okamžitě po okupaci začal působit v domácím odboji. V červenci 1941 jej gestapo zatklo a v říjnu toho samého roku popravilo.

Stěhování do Žatce

V dubnu 2004 byl 41. mechanizovaný prapor přemístěn z Benešova do Žatce. V novodobé historii se aktivně účastní mírových misí a dalších zahraničních operací Armády České republiky, například na území bývalé Jugoslávie – UNPROFOR, IFOR, SFOR. Jako celek prapor působil v misích SFOR (2000 – 2001) a KFOR (2004 – 2005). V současné době jsou jeho příslušníci nasazeni v misi KFOR v Kosovu. Kromě toho tvoří i základ 3. kontingentu Armády České republiky v misi MNF-I v jihoirácké Basře. Hlavním úkolem této jednotky je střežení Vstupních bran na spojeneckou základnu, která byla v minulosti vybudována v areálu letiště na okraji jihoirácké Basry. Příslušníci mechanizovaných čet se obden střídali ve čtyřiadvacetihodinových směnách. Služby byly v místních podmínkách extrémně náročné, zvláště vhledem k spalujícímu vedru, prašnosti, bezpečnostním pravidlům, nutnosti přizpůsobit se místním zvyklostem a překonávat jazykovou bariéru. Dalším faktorem, který zde hrál nemalou roli, byla stereotypnost a monotónnost jejich práce. O to bylo těžší udržet pozornost a soustředěnost na nejvyšší míru. Bezpečnostní situace v Iráku je totiž nadále složitá. V době volna se vojáci praporu podíleli na dobudování české základny.

   Příslušníci 41. mechanizovaného praporu se v minulosti účastnili i celé řady významných zahraničních cvičení s aliančními jednotkami. Za všechny uvádíme Migrant Merlin 2000, které se konalo v září 2000 ve Skotsku. Kromě 182 vojáků brigády rychlého nasazení se ho účastnila 15. britská brigáda územní obrany. Cvičilo se ve Skotské vysočině a v severní Anglii ve výcvikovém prostoru Otternburn. Během několikadenního přežití ve volné přírodě naši výsadkáři dokonale pochopili, co to znamená, když se řekne, že ve Skotsku prší. Často museli ráno vylévat vodu ze spacáků. Stravovali se z bojových dávek, které vyfasovali před cvičením.

   V další části cvičení měli naši vojáci například prudkým útokem zabránit Britům v zaminování mostu a udržet přechod přes vodní překážku do příchodu hlavních sil. Další z epizod byl boj o osadu a dokonce vylodění z motorových člunů. Nemalý prostor byl věnován i pěším přesunům na velkou vzdálenost se zátěží. Členitý terén plný kamenných plotů celou situaci komplikoval. Naši vojáci si mohli vyzkoušet i letmou střelbu z brokovnic.

   Na podzim roku 2007 se příslušníci praporu zúčastnili ve Vojenském výcvikovém prostoru Hradiště již tradičního česko-anglického cvičení PATHFINDER 2007. V tomto případě se do něho poprvé zapojily také aktivní zálohy 4. brigády rychlého nasazení. Smyslem cvičení bylo mimo jiné sblížit úroveň výcviku příslušníků aktivních záloh a 41. mechanizovaného praporu a současně sladit jejich činnost v sestavě roty a praporu. Na programu byly kromě základních taktických drilů také ostré střelby z bojových vozidel a výcvik jednotky za využití střeleckého simulátoru MILES.

Úderná a palebná síla

41. mechanizovaný prapor je obrněnou jednotkou schopnou rychlého nasazení, která se vyznačuje velkou údernou a palebnou silou. Jeho velitelem je zkušený výsadkář, podplukovník Milan Schulc. Prapor je předurčen k okamžitému plnění bojových a speciálních úkolů při vojenském i nevojenském ohrožení republiky. Je ho možné využít i mimo území České republiky, a to pro operace NATO a OSN.

   V době míru mohou být jednotky praporu nasazeny k poskytování pomoci při katastrofách, živelných pohromách a rozsáhlých haváriích. Mohou se podílet na humanitárních, bezpečnostních a jiných akcích. Ve stavu ohrožení pak mají demonstrovat odhodlání k obraně státu, přikrývat vyčleněnými silami státní hranici, uskutečňovat vojenskou ochranu obyvatelstva a jeho majetku. Prapor je v rámci obranné operace předurčen nejen držet obrannou linii, ale také účastnit se protiúderu, vést boj a ničit důležité objekty protivníka v hloubce jeho sestavy a plnit další úkoly podle rozhodnutí nadřízeného velitelství. K jeho úkolům patří boj s výsadky protivníka na vlastním území, ničení důležitých objektů, organizování a řízení boje malých skupin, provádění výzkumu, narušování systému velení protivníka, jeho logistického systému, ničení komunikací, dobývání klíčových prostorů, objektů a jejich úporná obrana. Prapor může být k plnění svého bojového úkolu i částečně přepravován letecky.

   Velitel praporu má k dispozici svého zástupce a skupinu velitele, ve které nechybí psycholog a právní poradce. Štáb praporu tvoří skupina personalistiky, skupina zpravodajské činnosti a elektronického boje, operační skupina, skupina logistiky, skupina zabezpečení velení a speciální skupina štábu. Prapor má dále tři mechanizované roty, velitelskou rotu, rotu zabezpečení a minometnou rotu. Tu tvoří dvě minometné čety. Mechanizovaná rota se dále dělí na tři mechanizované čety.

   Základní pěchotní výzbroj praporu tvoří samopaly Sa-58, kulomety UKL-59, pistole Pi-82, protitankové granátomety RPG-7 a RPG 75 a ruční granáty. Obrněná technika praporu se skládá především z bojových vozidel pěchoty BVP-2. Prapor má dále k dispozici automobilovou techniku tvořenou především vozidly TATRA, UAZ a LAND ROVER.

   Mechanizovaný prapor se může také jako jeden z prvních útvarů 4. brigády rychlého nasazení pochlubit vlastní četou aktivních záloh. Konkrétně se jedná o 3. četu aktivních záloh 3. roty. Ta byla do struktur brigády zařazena 1. července 2007. V budoucnu by v každém praporu měla působit samostatná četa aktivních záloh. Záložní jednotka je připravována k plnění stejných úkolů jako běžné mechanizované čety praporu. Výcvik je tedy především zaměřen na vedení všech druhů bojové činnosti v sestavě roty, a to i samostatně na plnění úkolů mírových operací, jako jsou patroly, prohledávací operace, potlačování davových demonstrací a jiné.

    V současné době tvoří tuto četu dvacet příslušníků pod velením podporučíka v záloze Jana Šustka. Příslušníci čety aktivních záloh jsou rekrutování nejenom z řad bývalých příslušníků 4. brigády rychlého nasazení, ale i z ostatních složek Armády České republiky. Každý z nich je povinen vykonat vojenské cvičení v délce tří týdnů v kalendářním roce.

 

Jakou záložku používáte ?

Plyn (3489 | 35%)
AEP (3259 | 32%)
Manuál (3311 | 33%)
TOPlist
Tvorba stránek : franta, ICQ 460029589
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one